Fortsatt sänkt vistelsetid på förskola för vissa grupper

Barn på förskola som målar Barn på förskola som målar Foto: Mostphotos

Grund- och förskolenämnden förlänger beslutet om sänkt vistelsetid för barn på förskolan vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. Beslutet gäller till och med den 31 december 2020. Detta innebär att vistelsetiden på förskolan för dessa barn fortsatt kommer vara 15 timmar per vecka.

Bakgrunden till det förlängda beslutet är att förskolan fortsatt behöver tänka långsiktigt och hållbart på grund av rådande och framtida omständigheter gällande covid-19. Beslutet förlängs för att säkra att förskolans medarbetare fortsatt ska kunna ge barnen en pedagogisk omsorg av god kvalitet.

Här hittar du mer information riktad till förskola och skola kring corona

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020