Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Jobba hos oss

Är du redo för höga förväntningar i en prestigelös kultur? Då är du välkommen till oss. Vi har tid för utveckling och rum för idéer.

Foto: Claudia Fried

Södra Handens förskoleområde består av tre förskolor: Eken, Kastanjen och Tallen. Hos oss vill vi att barn, föräldrar och personal är delaktiga och medverkar till att var och en får tilltro till sin egen förmåga, och att olikheter har ett värde – då kan vi lära av varandra!

Vårt arbetssätt

Barnens perspektiv och rättigheter är utgångspunkten för oss i alla sammanhang – när vi dokumenterar, planerar, i rutinsituationer, när vi skapar miljöer och väljer material, när vi möter föräldrar, barn och varandra.

Vi har ett projekterande arbetssätt vilket innebär att barn och pedagoger utforskar och förhåller sig tillsammans i miljön och i pedagogiska erbjudanden. Pedagogen har ett nyfiket och öppet förhållningssätt till barn, material och miljö. Genom pedagogisk dokumentation fångar vi upp barnens hypoteser och göranden vilket leder vidare till pedagogiska erbjudanden som utmanar barnens läroprocesser.

Kompetensutveckling

Hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling genom pedagogiska forum och olika nätverk där vi möts och diskuterar olika pedagogiska frågor, läser litteratur och har olika workshops.
Vi har olika workshops och nätverk som leds av vår bildpedagog, pedagogista och IKT-pedagog. Vi har också en pedagog som cochar och handleder arbetslag i mångfaldsfrågor. I vårt område deltar varje år några pedagoger i Reggio Emilias veckoseminarium i Italien.

Haninge kommun erbjuder också kommungemensama utbildningar genom vårt utbildnings- och återbrukscenter Kremima. Där hålls bland annat workshops och föreläsningar.

Vill du arbeta hos oss som timvikarie?

Skaffa först ett utdrag ur belastningregistret. När du fått utdraget tar du kontakt med vår intendent Marie-Louise Ottosson.

Beställ utdrag från belastningsregistret

Kontakt

Marie-Louise Ottosson
Intendent
08-606 74 78
marie-louise.ottosson@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 februari 2020