Vår förskola

Förskolan Tallen ligger naturskönt och ingår tillsammans med Eken och Kastanjen i Södra Handens förskoleområde. Är du intresserad av finsk förskola? Då har vi på förskolan Tallen två finskspråkiga avdelningar.

Förskolan har åtta avdelningar uppdelade på åldershomogena grupper, 1–2 år, 2–3 år och 4–5 år. Vi har två avdelningar, Kantele 1 och Kantele 2 som är finskspråkiga där vi bedriver vi vår verksamheten på finska.

Vi startar vår verksamhet den 10 augusti i vår nybyggda förskola på Sleipenrvägen 2.

På Tallen vill vi att barn, föräldrar och personal är delaktiga och medverkar till att var och en får tilltro till sin egen förmåga, och att olikheter har ett värde – för då kan vi lära av varandra.

På Tallen är miljön utmanande och inspirerande med engagerade pedagoger som ser och skapar möjligheter och trygghet.

På Tallen ska barnen uppleva att de kan erövra världen.

Senast uppdaterad: 9 april 2021