Vår förskola

Förskolan Tallen ligger naturskönt och ingår tillsammans med Eken och Kastanjen i Södra Handens förskoleområde. Två av våra avdelningar är finsk förskola, Kantele 1 och Kantele 2 och där vi bedriver vi vår verksamheten på finska. Alla avdelningarna förenas både i vår utemiljö samt i våra stora gemensamhetsytor. På nedre plan har vi en stor matateljé och på övre plan en skapande ateljé.

Förskolan har åtta avdelningar uppdelade på åldershomogena grupper, 1–2 år, 2–3 år och 4–5 år. Två avdelningar är finsk förskola, Kantele 1 och Kantele 2 där vi bedriver vi vår verksamheten på finska.

På Tallen vill vi att barn, föräldrar och personal är delaktiga och medverkar till att var och en får tilltro till sin egen förmåga, och att olikheter har ett värde – för då kan vi lära av varandra.

På Tallen är miljön utmanande och inspirerande med engagerade pedagoger som ser och skapar möjligheter och trygghet.

På Tallen ska barnen uppleva att de kan erövra världen.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022