Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Organisation och ledning

Förskolan Tallen är en av tre förskolor i Södra Handens förskoleområde. På Tallen finns det åtta avdelningar och vi arbetar i arbetslag, bestående av förskollärare och barnskötare. Två av våra avdelningar Kantele 1 och 2 bedrivs med en finskspråkig verksamhet.

Räven 4 Foto: Jenan Loffti

I Södra Handens förskoleområde samarbetar vi både mellan avdelningarna på varje förskola samt mellan förskolorna i vårt område. 

På våra förskolor arbetar vi i arbetslag med förskollärare och barnskötare, men samarbetar mycket över avdelningsgränserna. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och att alla är lika viktiga oavsett yrkeskategori. Förskolläraren har dock ett särskilt ansvar och ska leda och fördela arbetet på sin avdelning. Vi ser dock att det är hela arbetslaget som tillsammans bygger upp kvaliteten och driver arbetet på avdelningen.

I vår organisation finns det ateljéristor, pedagogistor, en IKT-ansvarig och en som arbetar med mångfaldsfrågor. Ledningsruppen finns till för att handleda och coacha pedagogerna i verksamheten. 

Kontaktuppgifter ledningsgrupp

Ulla Karlström
Rektor
ulla.karlstrom@haninge.se

Cecilia Hennies
Biträdande rektor
08 606 74 35
cecilia.hennies@haninge.se

Dalile Rostami
Biträdande rektor
08 606 89 53
dalile.rostami@haninge.se

Marie-Louise Ottosson
Intendent
08 606 74 78
marie-louise.ottosson@haninge.se

Annika Avrin
Rektorsassistent
08 606 52 97
annika.avrin@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juni 2021