Organisation och ledning

Foto: Jenan Loffti Foto: Jenan Loffti

Förskolan Tallen är en av tre förskolor i Södra Handens förskoleområde. På Tallen finns det åtta avdelningar och vi arbetar i arbetslag, bestående av förskollärare och barnskötare. Två av våra avdelningar Kantele 1 och 2 bedrivs med en finskspråkig verksamhet.

I Södra Handens förskoleområde samarbetar vi både mellan avdelningarna på varje förskola samt mellan förskolorna i vårt område. 

På våra förskolor arbetar vi i arbetslag med förskollärare och barnskötare, men samarbetar mycket över avdelningsgränserna. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och att alla är lika viktiga oavsett yrkeskategori. Förskolläraren har dock ett särskilt ansvar och ska leda och fördela arbetet på sin avdelning. Vi ser dock att det är hela arbetslaget som tillsammans bygger upp kvaliteten och driver arbetet på avdelningen.

I ledningsgruppen finns det en pedagogista, en IKT-ansvarig och en som arbetar med mångfaldsfrågor. Ledningsruppen finns till för att handleda och coacha pedagogerna i verksamheten. 

Kontakt för den här sidan: tallensforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 februari 2020