Digitalitet

Foto: Cecilia Hennies Foto: Cecilia Hennies

Vi följer intresserat den digitala utvecklingen och tänker att IKT (information, kommunikation och teknik) är självklara verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Barnen får möjlighet att arbeta i digitala miljöer med projektorer, surfplattor och kameror och kan på så sätt dokumentera det som är viktigt för dem. Pedagogerna använder de digitala verktygen i utforskandet tillsammans med barnen för att berika och vidga deras lärprocesser och skapa sammanhang där det analoga och digitala kompletterar varandra.
Vi använder oss av en digital lärportal, Unikum som är ett verktyg som underlättar för föräldrarnas delaktighet i det som dagligen händer på förskolan.

Kontakt för den här sidan: tallensforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 februari 2020