Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Finskspråkig förskola, Kantele 1 och 2

På förskolan Tallen finns Kantele. Haninge kommuns finskspråkiga förskola med två avdelningar för barn i åldern 1-5 år.

Hallen i Kantele. Hallen i Kantele. Foto: Annika Avrin

Verksamheten på Kantele utgår från den svenska läroplanen med det finska språket som bas. Syftet är att främja barnens språkliga och kulturella identitet. Målet är att barnen ska bli aktivt tvåspråkiga.

 

 

Bättre möjligheter att förstärka det finska språket

Den 1 januari 2010 fick Sverige en ny minoritetsspråklag. Den reglerar bland annat skyddet för och stödet av Sveriges minoritetsspråk. Särskilt barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritsspråket ska främjas.

Det finska språket och kulturarvet har ett förstärkt skydd i Haninge. Det innebär bland annat att finskspråkiga kan använda sitt modersmål i kontakten med kommunen samt att alla barn har rätt till förskola helt eller delvis på finska.

Esikoulun opetussuunnitelma Lpfö 18

Kontakt

Arbetslag Kantele 1
08-606 49 10

Arbetslag Kantele 2
08-606 49 09

Senast uppdaterad: 13 november 2023