Finskspråkig förskola, Kantele 1 och 2

På förskolan Tallen finns Kantele. Haninge kommuns finskspråkiga förskola med två avdelningar för barn i åldern 1-5 år.

Bättre möjligheter att förstärka det finska språket

Den 1 januari 2010 fick Sverige en ny minoritetsspråklag. Den reglerar bland annat skyddet för och stödet av Sveriges minoritetsspråk. Särskilt barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritsspråket ska främjas.

Sverige och Finland har en lång gemensam historia. Det har funnits och finns många finnländare i Sverige. Idag har ca 10% av Haninges invånare finsk anknytning. Att Haninge kommun har utsetts till förvaltningsområde för det finska språket är därför glädjande.

Rent praktiskt betyder detta att det finska språket och det finska kulturarvet får ett förstärkt skydd i Haninge. Det innebär bland annat att finskspråkiga kan använda sitt modersmål i kontakten med kommunen samt att alla barn har rätt till förskola helt eller delvis på finska.

Kunskap och kultur

Verksamheten på Kantele utgår från den svenska läroplanen med det finska språket som bas. Syftet är att främja barnens språkliga och kulturella identitet. Målet är att barnen ska bli aktiva tvåspråkiga.

Italiensk pedagogik på finska i Sverige

Den pedagogik som vi bedriver på Kantele är inspirerad av Reggio Emilia. En pedagogisk filosofi som utvecklades i den norditalineska staden med samma namn.

Reggio Emilia bygger på tron om människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla föds intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Detta överensstämmer med vårt sätt att se på förskolans uppdrag, som ständigt utvecklas och förnyas i relation till utveckling i världen.

Senast uppdaterad: 26 juli 2022