Vårdnadshavarens delaktighet

Foto: Annika Avrin Foto: Annika Avrin

Ni vårdnadshavare är viktiga för oss i verksamheten.

Pedagogerna på Tallen har hög kompetens, erfarenhet och ett stort engagemang. För oss är det viktigt med en bra kommunikation och ett bra samarbete med er vårdnadshavare och att ni känner delaktighet och inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen. En del av detta samarbete sker genom informationsmöten, utvecklingssamtal, drop-in, lärplattformen Unikum och förskolans vernissage.

Kontakt för den här sidan: tallensforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 augusti 2018